Prof. dr. sc. Goran Geber

img
  • Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
  • Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata i subspecijalist fonijatar
  • Profesor na Katedri Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Profesor visoke škole u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu
  • Pročelnik Operacijskog trakta Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb
  • Uže područje djelovanja su dječja otorinolaringologija, konzervativno i kirurško liječenje bolesti nosa i paranazalnih sinusa, te plastična kirurgija glave i vrata
  • Dopredsjednik  Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, član Europske akademije za plastičnu kirurgiju lica (The European Academy of Facial Plastic Surgery – EAFPS),član Europskog rinološkog društva, član tima Referentnog centra za dječju otorinolaringologiju

Rezervirajte svoj termin