Doc.dr.sc. Ivan Rašić

img
  • diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. g. sa uspjehom uz najveću počast; summa cum laude
  • specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
  • subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
  • docent na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • puni član Europske akademije za plastičnu kirurgiju lica ( European Academy of Facial plastic Surgery- EAFPS)
  • puni član Američkog udruženja kirurga (American College of Surgeons-ACS)
  • član Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
  • uže područje interesa su primarne i revizijske rinoplastike te je jedan od vodećih stručnjaka za rekonstrukciju uške autolognom hrskavicom rebra
  • usavršavanje je proveo na vrhunskim klinikama diljem Europe i Svijeta (Toronto, Indianapolis, Amsterdam, Leipzig, Lübeck, Recklinghausen, Berlin, Stuttgart, Istanbul)

Rezervirajte svoj termin