O nama

Suvremena medicina je svakim danom sve složenija, uređaji za otkrivanje i liječenje bolesti sve su savršeniji. U isto vrijeme liječnici se specijaliziraju u brojne uže specijalnosti.

Da li to uvijek osigurava kvalitetno liječenje bolesnika?

Nažalost, velik broj pacijenata i dalje luta od pregleda do pregleda, od pretrage do pretrage gomilajući velik broj potrebnih i nepotrebnih nalaza, a da na kraju nema ključne sinteze učinjenih pretraga i pregleda, konačne dijagnoze i liječenja.

Ključna poveznica koja može iznijeti konačnu dijagnozu je stručan, educiran i sposoban liječnički tim. Jedino kvalitetan medicinski tim može, s dovoljno vremena da sasluša pacijenta i na temelju planski učinjene dijagnostičke obrade na suvremenim uređajima, uspješno i kvalitetno otkriti i liječiti bolest.

Glavna načela na kojima počiva UMC:

  • bolesnik je u središtu pozornosti
  • pažljiv, individualan pristup svakom pacijentu
  • pregledi i liječenje bez straha i boli
  • vrhunski obučen, stručan i iskusan medicinski tim
  • timski rad liječnika različitih specijalnosti
  • ljudske i moralno etičke kvalitete osoblja
  • suvremena dijagnostička oprema
  • suradnja s najboljim kliničkim ustanovama

Rezervirajte svoj termin