Dr. med. Goran Ivkić

img
  • Specijalist neurolog, subspecijalist epileptolog u Poliklinici NEURON pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u Zagrebu
  • Asistent na katedrama za Anatomiju i Temelje neuroznanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Suradnik-predavač na izbornim predmetima na Medicinskom fakultetu: „Stres i mozak“, „Vrtoglavica“, „Živčana stanica u zdravlju i bolesti”, „Mehanizmi boli”
  • Predavač na tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, teme: epilepsije, glavobolje, demencije, bolni sindromi kralježnice i vrtoglavice
  • Područje užeg znanstvenog i stručnog interesa: epilepsije, glavobolje i psihosomatika
  • Član Hrvatskog društva za neuroznanost, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatske lige protiv epilepsija, EFNS-a i IBRO-a, Hrvatskog društva za cerebrovaskularne poremećaje

Rezervirajte svoj termin