Dr. sc. Andro Košec, dr. med. FEBORL-HNS

img
 • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s prosjekom ocjena 4,93, egregia cum laude.
 • specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
 • supspecijalist audiologije
 • viši asistent na Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • položio Europski ispit iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata (FEBORL-HNS)
 • puni član Europske akademije za otologiju i neurotologiju – EAONO
 • član Američkog udruženja kirurga (American College of Surgeons-FACS)
 • redovni član prestižnog međunarodnog društva Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS)
 • redovni član Politzer International Society for Otologic Surgery and Science
 • uže područje interesa je audiologija, otologija, plastičnorekonstruktivna kirurgija glave i vrata te akademska medicina i znanost
 • usavršavanje je proveo na vrhunskim klinikama diljem Europe i SAD-a (Landesklinikum Graz, St. Poelten i Salzburg, Austrija, Prosper-Hospital Klinik für HNO-Heilkunde u Recklinghausenu, Njemačka, Diakonessenhuis i Antoni Van Leeuvenhoek klinici u Amsterdamu, Nizozemska, Institute for Head and Neck Surgery, Cleveland Clinic i Cranial Base Surgery Center, University of Pennsylvania, House Ear Institute u Los Angelesu te Michigan Ear Institute u Ann Arboru, SAD)

Rezervirajte svoj termin